länkar

Information om länkar

Universitetet i Bergen, Norge  http://www.uib.no/odontologi

Malmö Universitet, Sverige  https://www.mah.se/od

Göteborgs Universitet   https://odontology.gu.se

AALZ, RWTH Aachen University, Tyskland http://www.aalz.de/

Strålsäkerhetsmyndigheten, Sverige   https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/

Kontakt

ILSD Sweden AB

Företagsallén 4
184 40 Åkersberga 
Telefon: 08-540 68 200

 

Mailadress: kontakt@ilsd.se
Hemsida: www.ilsd.se