Kurser

Information om kurser

Laser safety + wavelength workshop.jpg

Lasersäkerhet + Väglängdsworkshop, 3 dagar

1 dag Lasersäkerhet och 2 dagar Våglängdsworkshop för dig som vill komma igång med behandlingar för valt lasersystem. Kontakta oss för datum.

One day clinical workshop.jpg

VåglängdsWorkshop

1 dag våglängdsworkshop för dig som bestämt dig för lasersystem. Föreläsningar och hands-on workshop. Kontakta oss för datum.

Laser safety.jpg

Lasersäkerhet

1 dag Lasersäkerhetskurs som ger dig kunskaper överensstämmande med Strålsäkerhetsmyndighetens krav för säker användning av laser klass 4 inom odontologin.

Introduction courses.jpg

Introduktionskurs

1 dag Introduktionskurs - för dig som vill veta mer om alla tillgängliga lasersystem inom tandvården. Hands-on Workshop ingår. Kontakta oss för datum.

 

Kontakt

ILSD Sweden AB

Företagsallén 4
184 40 Åkersberga 
Telefon: 08-540 68 200

 

Mailadress: kontakt@ilsd.se
Hemsida: www.ilsd.se